Антикорупционен обучителен сайт

 Съдържание на антикорупционното обучение


  1. Въведение или защо е важно да се борим с корупцията.

  2. Какво е корупция и кои са най-разпространените ѝ форми. Разрешаване на примерни казуси.

  3. Практически съвети.

Напред  
2019 Telenor